--

ma

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: ma

+ noun  

 • funeral
  • đưa ma
   to attend a funeral

+ noun  

 • ghost; devil; spirit
  • thích chuyện ma
   to be fond of ghost stories
  • công việc cô ta làm chẳng ra ma gì
   Her work is just trash
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ma"
Lượt xem: 512