--

mang

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: mang

+ verb  

  • to carry; to wear
    • mang mặt nạ
      to wear a mask

+ noun  

  • gills ; branchiak
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "mang"
Lượt xem: 676