--

refute

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: refute

Phát âm : /ri'fju:t/

+ ngoại động từ

  • bác, bẻ lại
    • to refute someone's argument
      bác lý lẽ của ai
Từ liên quan
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "refute"
Lượt xem: 602