--

raft

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: raft

Phát âm : /rɑ:ft/

+ danh từ

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) số lượng lớn
 • đám đông
 • (từ lóng) tình trạng có nhiều vợ

+ danh từ

 • bè (gỗ, nứa...); mảng
 • đám gỗ củi trôi trên sông; đám băng trôi

+ ngoại động từ

 • thả bè (gỗ, nứa...)
  • to raft timber
   thả bè gỗ
 • chở (vật gì) trên bè (mảng)
 • sang (sông) trên bè (mảng)
 • kết thành bè (mảng)

+ nội động từ

 • đi bè, đi mảng
 • lái bè; lái mảng
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "raft"
Lượt xem: 796