--

rebut

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: rebut

Phát âm : /ri'bʌt/

+ ngoại động từ

  • bác (đề nghị của người nào, sự tố cáo, sự vu cáo, một học thuyết, một lập luận...)
  • từ chối, cự tuyệt (người nào)
Từ liên quan
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "rebut"
Lượt xem: 648