--

regime

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: regime

Phát âm : /rei'ʤi:m/ Cách viết khác : (régime) /rei'ʤi:m/

+ danh từ

 • chế độ, chính thể
  • democratic regime
   chế độ dân chủ
  • feudal regime
   chế độ phong kiến
Từ liên quan
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "regime"
Lượt xem: 851