--

fabrication

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: fabrication

Phát âm : /,fæbri'keiʃn/

+ danh từ

  • sự bịa đặt; chuyện bịa đặt
  • sự làm giả (giấy tờ, văn kiện)
  • sự chế tạo, sự sản xuất; cách chế tạo
Từ liên quan
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "fabrication"
Lượt xem: 1133