--

fact

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: fact

Phát âm : /fækt/

+ danh từ

 • việc, sự việc
  • to confess the fact
   thú nhận đã làm việc gì
 • sự thật
  • the facts of life
   sự thật của cuộc đời; (thông tục) những điều cần biết về vấn đề sinh dục, sinh đẻ...
  • the fact of the matter is...
   sự thật của vấn đề là...
 • sự kiện
  • hard facts
   sự kiện rõ rành rành không thể chối câi được
 • thực tế
  • in point of fact; as a matter of fact
   thực tế là
 • cơ sở lập luận
  • his facts are disputable
   cơ sở lập luận của anh ta không chắc
 • in fact
  • trên thực tế, thực tế là
  • nói tóm lại
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "fact"
Lượt xem: 433