--

may

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: may

+ adj  

 • lucky; fortunate
  • cô ta đến thật là may
   How luck she cones!

+ verb  

 • to sen; to stitch
  • máy may
   sewing-machine. may tay hand-sewn
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "may"
Lượt xem: 418