--

gad

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: gad

Phát âm : /gæd/

+ danh từ

 • mũi nhọn, đầu nhọn
 • gậy đầu nhọn (để thúc trâu bò)
 • (ngành mỏ) cái chồng, cái đục đá
 • (như) gad-fly
 • sự đi lang thang
  • to be on (upon) the gad
   đi lang thang

+ nội động từ (thường) + about, abroad, out

 • đi lang thang
 • mọc lan ra um tùm (cây)

+ thán từ

 • trời, trời ơi! (ngạc nhiên hoặc mừng rỡ) ((cũng) by gad)
Từ liên quan
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "gad"
Lượt xem: 1088