--

blue

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: blue

Phát âm : /blu:/

+ tính từ

 • xanh
  • dark blue
   xanh sẫm
 • mặc quần áo xanh
 • (thông tục) chán nản, thất vọng
  • to feel blue
   cảm thấy chán nản
  • things look blue
   mọi việc có vẻ đáng chán, mọi việc có vẻ đáng buồn
  • blue study
   sự ưu tư buồn bã, sự suy nghĩ ủ ê
 • hay chữ (đàn bà)
 • tục tĩu (câu chuyện)
 • (chính trị) (thuộc) đảng Tô rõi rệu 1 chĩu phĩu uống say mèm, uống say bí tỉ
 • to make (turn) the air blue
  • chửi tục
 • once in a blue moon
  • (xem) moon

+ danh từ

 • màu xanh
  • to be dressed in blue
   mặc quần áo màu xanh
 • phẩm xanh, thuốc xanh
  • Paris blue
   xanh Pa-ri
 • (the blue) bầu trời
 • (the blue) biển cả
 • vận động viên điền kinh (trường đại học Ôc-phớt và Căm-brít); huy hiệu vận động điền kinh (trường đại học Ôc-phớt và Căm-brít)
  • the dark blues
   những vận động viên điền kinh của trường đại học Ôc-phớt
  • the light blues
   những vận động viên điền kinh của trường đại học Căm-brít
 • nữ học giả, nữ sĩ ((cũng) blue stocking)
 • (số nhiều) sự buồn chán
  • to be in the blues; to have the blues
   buồn chán
  • to give someone the blues
   gây nỗi buồn chán cho ai
 • a bolt from the blue
  • (xem) bolt
 • out of the blue
  • hoàn toàn bất ngờ

+ ngoại động từ

 • làm xanh, nhuộm xanh
 • hồ lơ (quần áo)
 • (từ lóng) xài phí, phung phí (tiền bạc)
Từ liên quan
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "blue"
Lượt xem: 786