--

rack

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: rack

Phát âm : /ræk/

+ danh từ

 • những đám mây trôi giạt
 • to go to rack and ruin
  • tiêu tan thành mây khói, tiêu tan sự nghiệp

+ nội động từ

 • trôi đi theo gió, cuốn theo chiều gió (mây)

+ danh từ

 • máng ăn (ở chuồng ngựa, chuồng trâu bò)
 • giá (để đồ đạc); giá để hành lý (trên xe lửa) ((cũng) luggage rack)
 • (hàng không) giá bom (trên máy bay oanh tạc)
 • (kỹ thuật) thanh răng; cơ cấu thanh răng
 • rack of bones
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người gầy chỉ có da bọc xương

+ nội động từ

 • đổ đầy cỏ vào máng (ở chuồng ngựa...)

+ ngoại động từ

 • (+ up) đổ cỏ vào máng
  • to rack up a horse
   đổ cỏ vào máng cho ngựa ăn, buộc ngựa vào chỗ máng cỏ cho ăn
 • xếp lên giá
  • to rack plates
   xếp bát đĩa lên giá
 • (kỹ thuật) cho chuyển vị bằng thanh răng

+ danh từ

 • cái trăn (công cụ tra tấn ngày xưa); sự tra tấn, sự hành hạ
  • to be on the rack (submit) someone to the rack
   tra tấn ai
 • sự đau nhói; nỗi đau khổ

+ ngoại động từ

 • đóng trăn, tra tấn (ai)
 • hành hạ, làm khổ (ai) (về thể xác cũng như về tinh thần)
  • a racking headache
   cơn nhức đầu long cả óc
  • to be racked with pain
   đau nhói cả người
  • remorse racked him
   sự hối hận giày vò lương tâm anh ta
 • làm rung chuyển; nặn, bóp (óc)
  • the cough seemed to rack his whole body
   cơn ho dường như làm rung chuyển cả người anh ta
  • to rack one's brains for a plan
   nặn óc để nghĩ ra một kế hoạch
 • cho thuê (nhà, đất...) với giá cắt cổ
 • làm (đất) hết cả màu mỡ

+ danh từ

 • nước kiệu (của ngựa)

+ nội động từ

 • chạy nước kiệu (ngựa)

+ ngoại động từ ((thường) + off)

 • chắt ra
  • to rack [off] wine
   chắt rượu (ở cặn đáy thùng)
Từ liên quan
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "rack"
Lượt xem: 843