--

raise

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: raise

Phát âm : /reiz/

+ ngoại động từ

 • nâng lên, đỡ dậy; giơ lên, đưa lên, kéo lên; ngước lên, ngẩng lên
  • to raise one's glass to someone
   nâng cốc chúc sức khoẻ ai
  • to raise anchor
   kéo neo lên, nhổ neo lên
  • to raise someone from his knees
   đỡ ai đang quỳ đứng dậy
  • to raise a sunken ship
   trục một cái tàu đắm lên
  • to raise one's arm
   giơ tay lên
  • to raise one's eyes
   ngước mắt lên
  • to raise one's head
   ngẩng đầu lên
 • xây dựng, dựng
  • to raise a building
   xây dựng một toà nhà
  • to raise a statue
   dựng tượng
 • nuôi trồng
  • to raise a large family
   nuôi một gia đình lớn
  • to raise vegetable
   trồng rau
  • to raise chickens
   nuôi gà
 • nêu lên, đưa ra; đề xuất
  • to raise a point
   nêu lên một vấn đề
  • to raise a claim
   đưa ra một yêu sách
  • to raise an objection
   đưa ra ý kiến phản đối
 • làm ra, gây nên
  • to raise a storm
   gây ra một cơn bão tố
  • to raise astonishment
   làm ngạc nhiên
  • to raise suspiction
   gây nghi ngờ
  • to raise a laugh
   làm cho mọi người cười
  • to raise a disturbance
   gây nên sự náo động
 • tăng, làm tăng thêm
  • top raise the reputation of...
   tăng thêm danh tiếng của (ai...)
  • to raise production to the maximum
   tăng sản lượng đến mức cao nhất
  • to raise someone's salary
   tăng lương cho ai
  • to raise colour
   tô màu cho thẫm hơn
 • phát động, kích động, xúi giục
  • to raise the people against the aggressors
   phát động nhân dân đứng lên chống lại bọn xâm lược
 • làm phấn chấn tinh thần ai
 • làm nở, làm phồng lên
  • to raise bread with yeast
   dùng men làm nở bánh mì
 • cất cao (giọng...); lên (tiếng...)
  • to raise a cry
   kêu lên một tiếng
  • to raise one's voice in defence of someone
   lên tiếng bênh vực ai
 • đắp cao lên, xây cao thêm
  • to raise a wall
   xây tường cao thêm
 • đề bạt; đưa lên (địa vị cao hơn)
  • to raise someone to power
   đưa ai lên cầm quyền
  • to raise someone to a higher rank
   đề bạt ai
 • khai thác (than)
  • the amount of coal raised from the mine
   số lượng than khai thác ở mỏ
 • làm bốc lên, làm tung lên
  • to raise a cloud of dust
   làm tung lên một đám bụi mù
 • thu, thu góp (tiền, thuế...); tổ chức, tuyển mộ (quân...)
  • to raise taxes
   thu thuế
  • to raise troop
   mộ quân
  • to raise a subscription
   mở cuộc lạc quyên
  • to raise an army
   tổ chức (xây dựng) một đạo quân
 • gọi về
  • to raise a spirit
   gọi hồn về
 • chấm dứt, rút bỏ (một cuộc bao vây...); nhổ (trại...)
  • to raise a siege
   rút bỏ một cuộc bao vây
  • to raise a blockade
   rút bỏ một cuộc phong toả
  • to raise a camp
   nhổ trại
 • (hàng hải) trông thấy
  • to raise the land
   trông thấy bờ
 • (kỹ thuật) làm có tuyết, làm cho có nhung (vải, len, dạ...)
 • to raise Cain (hell, the mischief, the devil, the roof, (Mỹ) a big smoke
  • la lối om sòm; gây náo loạn
 • to raise a dust
  • làm bụi mù
  • gây náo loạn
  • làm mờ sự thật, che giấu sự thật
 • to raise someone from the dead
  • cứu ai sống
 • to raise the wind
  • tính được đủ số tiền cần thiết (cho việc gì...)

+ danh từ

 • sự nâng lên; sự tăng lên
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự tăng lương
 • (đánh bài) sự tố thêm (đánh xì...)
Từ liên quan
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "raise"
Lượt xem: 649