--

track

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: track

Phát âm : /træk/

+ danh từ

 • dấu, vết
  • motor-car track
   vết xe ô tô
 • ((thường) số nhiều) dấu chân, vết chân
 • đường, đường đi, đường hẻm
  • a track through a forest
   đường hẻm xuyên rừng
  • track of a ship
   đường rẽ nước của con tàu
  • track of a comet
   đường vụt qua của sao chổi
 • đường ray
 • bánh xích (xe tăng...)
 • to be on the track of
  • theo hút, theo vết chân, đi tìm
 • to be on the right track
  • đi đúng đường
 • to be off the track
  • trật bánh (xe lửa)
  • lạc đường, lạc lối
  • mất hút, mất dấu vết
  • lạc đề
 • to cover up one's tracks
  • che dấu vết tích; che giấu những việc đã làm
 • to follow the tracks of
  • theo dấu chân
 • to follow in someone's tracks
  • theo bước chân ai; theo ai, noi theo ai
 • to follow the beaten track
  • theo vết đường mòn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
 • to keep track of
  • theo dõi
 • to kill somebody on his tracks
  • giết ai ngay tại chỗ
 • to lose track of
  • mất hút, mất dấu vết
 • to make tracks
  • (từ lóng) chuồn, tẩu thoát, bỏ chạy, bỏ trốn
 • to make tracks for
  • đuổi theo (ai)
  • đi thẳng về phía
 • to put somebody on the right track
  • đưa ai vào con đường đúng, đưa ai đi đúng đường đúng lối

+ ngoại động từ

 • theo vết, theo dõi, đi tìm, lùng bắt, truy nã
  • to track a lion to its lair
   theo dõi vết chân của con sư tử đến tận hang của nó
 • để lại dấu vết
  • to track dirt on the floor
   để lại vết bẩn trên sàn
 • (hàng hải) kéo (thuyền, tàu... theo đường kéo)
 • to track down
  • theo dõi và bắt được, theo vết mà bắt được
 • to track out
  • theo dấu vết mà tìm ra, phát hiện ra qua dấu vết
Từ liên quan
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "track"
Lượt xem: 1433